หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้น
อักษรล้านนา
ป้฿ลฯร
เทียบอักษรไทย
[ปล้น]
ความหมาย

ก.ปล้น - ใช้กำลังและอาวุธเข้าแย่งชิงทรัพย์สินของผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้น (ป้฿ลฯร)