หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้งแค่ง
อักษรล้านนา
ป้฿งฯแฅ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้งแฅ่ง]
ความหมาย

น.ข้อเท้า - ส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นส่วนต่อระหว่างเท้ากับขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้งแค่ง (ป้฿งฯแฅ่งฯ)