หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้งหมา
อักษรล้านนา
ป้฿งฯหมฯา
เทียบอักษรไทย
[ป้งหมา]
ความหมาย

น.ปมที่โคนวัยวะสืบพันธุ์สุนัขตัวผู้ เช่น หมาหื่นป้ง - สุนัขติดเก้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้งหมา (ป้฿งฯหมฯา)