หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป่่าว
อักษรล้านนา
ป่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าว]
ความหมาย

ก.ตะโกน; เอิ้น ก็ว่า: ประกาศ,บอกให้รู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่่าว (ป่าวฯ)