หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าเฮ่ว,ป่าเฮี่ยว
อักษรล้านนา
ป่าเฮ่วฯ,ป่าฮ่ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ป่าเฮ่ว,ป่าเฮี่ยว]
ความหมาย

น.ป่าช้า,สุสาน,ฌาปนสถาน; ดู...ป่าจ๊า

ออกเสียงล้านนา
ป่าจ๊า
อักษรล้านนา
ป่าช้า
เทียบอักษรไทย
[ป่าช้า]
ความหมาย

น.สุสาน,ที่ฝังหรือเผาศพ; ป่าเฮ่ว,ป่าเฮี่ยว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าเฮ่ว,ป่าเฮี่ยว (ป่าเฮ่วฯ,ป่าฮ่ยฯว)