หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าเฮ่วเจ๊ก
อักษรล้านนา
ป่าเฮ่วฯเชักฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าเฮ่วเช็ก]
ความหมาย

น.ฮวงซุ้ย - ที่ฝังศพของชาวจีน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าเฮ่วเจ๊ก (ป่าเฮ่วฯเชักฯ)