หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป่าเลอะป่าเต๋อ
อักษรล้านนา
ป่าเลิอฯะป่าเติอฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าเลอะป่าเตอ]
ความหมาย

น.มากมายก่ายกอง;เป่อเลอะเป่อเต๋อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าเลอะป่าเต๋อ (ป่าเลิอฯะป่าเติอฯ)