หน้าหลัก
ป่าหิมหมะปาน
ป่าหิมมฯพานฯ
[ป่าหิมมพาน]

น๑.ป่าหิมพานต์ - ป่าที่อยู่รอบบริเวณภูเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นภูเขาใหญ่ที่อยู่ในทางทิศเหนือของประเทศอินเดีย (บัดนี้อยู่ในเขตประเทศเนปาล); น๒.ชื่อป่าใหญ่มักพบในวรรณกรรมชาดก เช่นเวสสันดรชาดก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าหิมหมะปาน (ป่าหิมมฯพานฯ)