หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่ามไข่
อักษรล้านนา
่ป่ามฯไข่
เทียบอักษรไทย
[ป่ามไข่]
ความหมาย

ก.ตีไข่ผสมน้ำให้ข้นพอประมาณ ปรุงรสด้วยน้ำปลา ต้นหอม ผักชี ใส่กระทงใบตอง (ควัก) หนาหลายชั้น ปิ้งไฟให้สุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่ามไข่ (่ป่ามฯไข่)