หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป่ามต๋า
อักษรล้านนา
ป่ามฯตา
เทียบอักษรไทย
[ป่ามตา]
ความหมาย

ก.ใช้กำปั้นเป็นต้น ต่อยหรือกระแทกเข้าที่ตา ทำให้ตาบวมช้ำหรือเขียวช้ำ เรียก ต๋าป่าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่ามต๋า (ป่ามฯตา)