หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่ามตอง
อักษรล้านนา
ป่ามฯทอฯง
เทียบอักษรไทย
[ป่ามทอง]
ความหมาย

ก.เอาทองแดง ทองเหลืองชิ้นเล็กบ้างโตบ้างหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อแยกสิ่งปลอมปนออก หล่อเป็นแท่งเตรียมนำไปใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่ามตอง (ป่ามฯทอฯง)