หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป่าม
อักษรล้านนา
ป่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าม]
ความหมาย

ก.การทอดให้สุกโดยไม่ใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย แต่ถ้า ป่ามไข่ จะมีวิธีการทำโดยเฉพาะ ว.ลักษณะเขียวช้ำหรือ บวมช้ำที่ตา เรียก ตาป่าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าม (ป่ามฯ)