หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่านเถื่อน
อักษรล้านนา
ป่านฯเถิ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ป่านเถื่อน]
ความหมาย

น.ต้นรัก,ดอกรัก (นิยมใช้ร้อยเป็นพวงมาลัย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่านเถื่อน (ป่านฯเถิ่อฯร)