หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป่าต้นน้ำ
อักษรล้านนา
ป่าต้฿นฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าต้นน้ำ]
ความหมาย

น.ป่าที่เป็นแหล่ง ก่อกำเนิดสายน้ำ; ป่าอินทนนท์ เป็นป่า ต้นน้ำสูงสุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าต้นน้ำ (ป่าต้฿นฯนาฯ)