หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าจ๊า
อักษรล้านนา
ป่าช้า
เทียบอักษรไทย
[ป่าช้า]
ความหมาย

น.สุสาน,ที่ฝังหรือเผาศพ; ป่าเฮ่ว,ป่าเฮี่ยว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าจ๊า (ป่าช้า)