หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่างกะด่าง
อักษรล้านนา
ป่างฯกด่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่างกะด่าง]
ความหมาย

ก.พลัดล้ม,หกล้มไปด้านข้าง; สำ.ตาย เช่น แม่อุ้ยป่างกะด่างแล้ว - คุณยายตายไปแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่างกะด่าง (ป่างฯกด่างฯ)