หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป่าง
อักษรล้านนา
ป่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าง]
ความหมาย

น.ที่ราบโล่งระหว่างเขา; โหล่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าง (ป่างฯ)