หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป่าขี้
อักษรล้านนา
ป่าขี้
เทียบอักษรไทย
[ป่าขี้]
ความหมาย

น.ป่าละเมาะใกล้บ้าน สำหรับเป็นที่ถ่ายอุจจาระ เนื่องจากแต่ก่อนมาไม่มีส้วมเหมือนปัจจุบัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าขี้ (ป่าขี้)