หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่อยผีป่อยสาง
อักษรล้านนา
ป่ลฯอฯยฯผีป่ลฯอฯยฯสางฯ
เทียบอักษรไทย
[ปล่อยผีป่อยสาง]
ความหมาย

ก.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายกลางเดือน ๑๒ เหนือ (เดือน ๑๐ ของภาคกลาง) ชาว ล้านนาเชื่อกันว่าพญายมปล่อยผีปล่อยเปรตมารับเอาส่วนบุญที่ลูกหลานทำบุญอุทิศให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่อยผีป่อยสาง (ป่ลฯอฯยฯผีป่ลฯอฯยฯสางฯ)