หน้าหลัก
ป่อยต๋ามหน้าบุญ
ป่อยต๋ามหน้าบุญ
ป่ลฯอฯยฯตามฯห้นฯาบุญ
[ปล่อยตามหน้าบุญ]

ว.สำ.ให้เป็นไปตามบุญตามกรรม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่อยต๋ามหน้าบุญ (ป่ลฯอฯยฯตามฯห้นฯาบุญ)