หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่อยต๋ามหน้าบุญ
อักษรล้านนา
ป่ลฯอฯยฯตามฯห้นฯาบุญ
เทียบอักษรไทย
[ปล่อยตามหน้าบุญ]
ความหมาย

ว.สำ.ให้เป็นไปตามบุญตามกรรม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่อยต๋ามหน้าบุญ (ป่ลฯอฯยฯตามฯห้นฯาบุญ)