หน้าหลัก
ป่อย
ป่ลฯอฯยฯ
[ปล่อย]

ก.ปล่อย - ทำให้ออกจากสิ่งที่ติดอยู่,เอาออกจากที่ขัง เช่น ป่อยนก - ปล่อยนก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่อย (ป่ลฯอฯยฯ)