หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่องเป๋ว
อักษรล้านนา
ป่ลฯอฯงเปลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปล่องเปลว]
ความหมาย

น.รูที่สัตว์อย่างแย้ทำเพิ่มขึ้นแยกจากรูที่อยู่ปกติ ใช้หลบภัยและช่วยในการหายใจ,ช่องระบายควันจากเตาเผา,ช่องอุโมงค์ระบายลมภายในถ้ำ; ฮูป่องเป๋ว,ฮูเป๋ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่องเป๋ว (ป่ลฯอฯงเปลฯวฯ)