หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่อง
อักษรล้านนา
ป่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ป่อง]
ความหมาย

น.ดู...แมงป่อง ว.ตุงหรือพองออกมาพ้นส่วนอื่น เช่น แก้มป่อง,พุงป่อง

ออกเสียงล้านนา
ป่อง
อักษรล้านนา
ป่ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ปล่อง]
ความหมาย

น๑.หน้าต่าง,รูสำหรับเปิด,ช่อง น๒.มะเดื่อชนิดหนึ่ง ก.กระพุ้งนูนออกมา เช่น ท้องป่อง ว.ทะลุ,ปลอดโปร่ง,โล่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่อง (ป่ลฯอฯง)