หน้าหลัก
ป่อง
ป่อฯง
[ป่อง]

น.ดู...แมงป่อง ว.ตุงหรือพองออกมาพ้นส่วนอื่น เช่น แก้มป่อง,พุงป่อง

ป่อง
ป่ลฯอฯง
[ปล่อง]

น๑.หน้าต่าง,รูสำหรับเปิด,ช่อง น๒.มะเดื่อชนิดหนึ่ง ก.กระพุ้งนูนออกมา เช่น ท้องป่อง ว.ทะลุ,ปลอดโปร่ง,โล่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่อง (ป่ลฯอฯง)