หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป่ง
อักษรล้านนา
ป่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่ง]
ความหมาย

น.สถานที่มีดินเค็ม; โป่ง ก็ว่า ก.ผลิ,งอก; มักใช้กับต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เช่น ใบไม้ป่ง - ใบไม้ผลิ,ผักหวานป่ง - ผักหวานผลิยอดอ่อน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่ง (ป่฿งฯ)