หน้าหลัก
ปู๋โข้
ปูโข้
[ปูโข้]

น.ปูเพศผู้ตัวใหญ่ ก้ามโต; ปู๋โค่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋โข้ (ปูโข้)