หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋อั๋ด
อักษรล้านนา
ปูอัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปูอัด]
ความหมาย

น.อาหารแปรรูป ทำจากเนื้อปลาบดปรุงรส แต่งกลิ่นปู อัดเป็นแท่งสีแดงอย่างสีก้ามปูต้มสุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋อั๋ด (ปูอัดฯ)