หน้าหลัก
ปู๋น้ำนม
ปูนาฯน฿มฯ
[ปูน้ำนม]

น.ปูนิ่ม - ปูที่เพิ่งลอกคราบ ตัวจะนิ่ม เวลามีแผลจะมีเลือดคล้ายน้ำนมไหลออกมา (เลือดปูสีขาวคล้ายน้ำนม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋น้ำนม (ปูนาฯน฿มฯ)