หน้าหลัก
ปู๋นอั้น
ปูรอั้นฯ
[ปูนอั้น]

ว.ขนาดนั้น; ปู๋นนั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นอั้น (ปูรอั้นฯ)