หน้าหลัก
ปู๋นดีผ่อ
ปูรดีผํอฯ
[ปูนดีผ่อ]

ว.น่าดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นดีผ่อ (ปูรดีผํอฯ)