หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นดีจ๊ะ
อักษรล้านนา
ปูรดีชะ
เทียบอักษรไทย
[ปูนดีชะ]
ความหมาย

ว.น่าเกลียด,น่าขยะแขยง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นดีจ๊ะ (ปูรดีชะ)