หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋น
อักษรล้านนา
ปูร
เทียบอักษรไทย
[ปูน]
ความหมาย

น.ปูน - สิ่งของได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอย ก.ให้รางวัล,มอบให้ ว๑.น่า, เหมือน,เปรียบ ว๒.ขนาดอายุ เช่น อายุปู๋นนั้น - อายุขนาดปั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋น (ปูร)