หน้าหลัก
ปู๋จ่า
ปูจ่า
[ปูจ่า]

น.ปูที่อาศัยอยู่ตามลำห้วย โดยการเจาะรูหรือโพรงใต้ก้อนหินที่มีน้ำเอ่อถึง มักจะออกหากินกลางคืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋จ่า (ปูจ่า)