หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋จ่า
อักษรล้านนา
ปูจ่า
เทียบอักษรไทย
[ปูจ่า]
ความหมาย

น.ปูที่อาศัยอยู่ตามลำห้วย โดยการเจาะรูหรือโพรงใต้ก้อนหินที่มีน้ำเอ่อถึง มักจะออกหากินกลางคืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋จ่า (ปูจ่า)