หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๊เมีย
อักษรล้านนา
พู้เมยฯ
เทียบอักษรไทย
[พู้เมีย]
ความหมาย

น.กระเทย - คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายหญิง,คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน (จังหวัดแพร่ ว่า หน้อง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๊เมีย (พู้เมยฯ)