หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๊
อักษรล้านนา
พู้
เทียบอักษรไทย
[พู้]
ความหมาย

น.ผู้ - เพศผู้,ตัวผู้, ใช้นำหน้าสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพศผู้ เช่น ฅวายปู๊หงาน,เรียกรถจักรยาน แบบชายว่า รถปู๊ คู่กับแบบหญิงว่า รถแม่, เรียกสตรีที่ชอบแต่งตัวและแสดงท่าทางอย่างชายว่า อี่ปู๊

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๊ (พู้)