หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู้ดโธะ
อักษรล้านนา
พูโท฿ธฯะ
เทียบอักษรไทย
[พูทโธะ]
ความหมาย

ว.คำอุทานแสดงความประหลาดใจ คล้ายพุทโธ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู้ดโธะ (พูโท฿ธฯะ)