หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู้ด
อักษรล้านนา
พูด
เทียบอักษรไทย
[พูด]
ความหมาย

น.เรียกนกกะปูดว่า นกปู้ด ว.นูนเบ่งขึ้นมา

ออกเสียงล้านนา
ปู้ด
อักษรล้านนา
พูด
เทียบอักษรไทย
[พูด]
ความหมาย

ก.โนนขึ้น เพราะถูกกระทบกระแทก: หัวปู้ด (หัวพองโนนขึ้น); โน ก็ว่า

(ภาษาไทย) (English)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู้ด (พูด)