หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู้
อักษรล้านนา
พู่
เทียบอักษรไทย
[พู่]
ความหมาย

น๑.แมลงภู่ - เป็นแมลงรูปร่างคล้ายผึ้ง แต่ตัวใหญ่กว่า ลำตัวยาว ๒.๕-๓.๕ เซนติเมตร ตัวสีดำมันวาว ขาสีดำ ปีกบางใส มีขนปกคลุมลำตัว ไม่มีถุงเก็บเกสรดอกไม้เหมือนผึ้ง สร้างรังโดยการเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ เป็นโพรงยาวลึกในไม้ผุ ต้นไม้ที่โค่นล้ม ไม่พบว่าสร้างรังในต้นไม้ที่มีชีวิต กินเกสรและน้ำหวานจากดอกไม้ น๒.หอยแมลงภู่ - เป็นหอยน้ำเค็ม ๒ ฝา มีลำตัวอ่อนนุ่มอยู่ภายใน ลักษณะเปลือกเรียวยาวบานแป้นคล้ายรูปไข่ ฝาด้านนอกสีเขียวอมน้ำตาล ด้านในสีมุก อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่มีความลึก ๒-๘ เมตร กินอาหารโดยการกรองอาหารจากมวลน้ำทะเล

ออกเสียงล้านนา
ปู้
อักษรล้านนา
ปู้
เทียบอักษรไทย
[ปู้]
ความหมาย

ว.ทู่/เยิน อย่างเอาเหล็กสะกัดหินหรือกระแทกหิน ปลายทู่ไป แต่เหล็กยังมีอยู่; แต่ถ้าใช้หรือกระทำแล้วทำให้สึกไป หรือหมดไปอย่างดินสอที่เขียนแล้วหมดไป เรียก หุ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู้ (ปู้)