หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู่หม่อน
อักษรล้านนา
ปู่ห่มฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[ปู่หม่อน]
ความหมาย

น.บรรพบุรุษชั้นสูงกว่าปู่ เช่น ปู่ทวด; ถ้าเป็นผู้หญิงเรียก ย่าหม่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู่หม่อน (ปู่ห่มฯอฯร)