หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู่ย่า
อักษรล้านนา
ปู่ย่า
เทียบอักษรไทย
[ปู่ย่า]
ความหมาย

น๑.ช้าเลือด - ไม้เถามีหนามมาก ใบเป็นฝอยคล้ายใบมะขาม ดอกเป็นช่อสีเหลือง มีฝัก ใบและช่อมีกลิ่นเหม็นคล้าย กลิ่นตัวเรือด ใช้ทำยาได้ ใบและช่ออ่อนกินได้ น๒.เรียกผีบรรพบุรุษว่า ผีปู่ย่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู่ย่า (ปู่ย่า)