หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปูลิง
อักษรล้านนา
พลฯลิงฯ
เทียบอักษรไทย
[พลูลิง]
ความหมาย

น.ชะพลู/ช้าพลู - ไม้เถา ใบคล้ายใบพลู ผิวใบมัน มีกลิ่นหอม รสเผ็ดเล็กน้อย กินได้ รากและผลใช้ทำยาได้; ดู...ผั๋กแค

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กแค
อักษรล้านนา
ผักฯแฅ
เทียบอักษรไทย
[ผักแฅ]
ความหมาย

น.ชะพลู - พืชล้มลุกขนาดเล็ก มักขึ้นทั่วไปตามที่เปียกชื้น เป็นเถาเลื้อยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลำต้นเป็นข้อ ตามข้อมีรากช่วยในการยึดเกาะ มีกลิ่นเฉพาะตัว ใบสีเขียวสดเป็นมัน คล้ายกับใบพลูที่เคี้ยวกับหมาก ฐานใบกว้าง ปลายใบแหลมคล้ายรูปหัวใจหรือใบโพธิ์ เป็นพืชสมุนไพร และเป็นพืชผักพื้นบ้านที่นิยมใช้ปรุงอาหาร เนื่องจากให้รสหวานเย็น มีกลิ่นหอม ช่วยดับกลิ่นคาวอาหารได้เป็นอย่างดี; ผั๋กปูลิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูลิง (พลฯลิงฯ)