หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปูกผั๋ก
อักษรล้านนา
ปลฯกผักฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลูกผัก]
ความหมาย

ก.ปลูกผัก - ปลูกพืชชนิดที่กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูกผั๋ก (ปลฯกผักฯ)