หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปูกต้นไม้
อักษรล้านนา
ปลฯกต้฿นฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ปลูกต้นไม้]
ความหมาย

ก.ปลูกต้นไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูกต้นไม้ (ปลฯกต้฿นฯไม้)