หน้าหลัก
ปูกต้นไม้
ปูกต้นไม้
ปลฯกต้฿นฯไม้
[ปลูกต้นไม้]

ก.ปลูกต้นไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูกต้นไม้ (ปลฯกต้฿นฯไม้)