หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู
อักษรล้านนา
พลฯ
เทียบอักษรไทย
[พลู]
ความหมาย

น.พลู - ชื่อไม้เถาใบมีรสเผ็ดร้อน ใช้กินกับหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู (พลฯ)