หน้าหลัก
ปู
พู
[พู]

น.ถั่วพู - ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักมีครีบตามยาวสี่ครีบ เรียก ถั่วปู หรือ บ่าถั่วปู

ปู
พลฯ
[พลู]

น.พลู - ชื่อไม้เถาใบมีรสเผ็ดร้อน ใช้กินกับหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู (พลฯ)