หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋มเป้ง
อักษรล้านนา
ปุมเป้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุมเป้ง]
ความหมาย

น๑.อุปกรณ์ดักจับปลาทำด้วยไม้ไผ่สาน ผูกไว้บริเวณหน้าฝายน้ำล้นเพื่อดักปลาที่กระโดดทวนน้ำ น๒.เป้ง - ชื่อไม้พุ่มจำพวกปาล์มหรือปรงป่า ใช้ทำไม้กวาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋มเป้ง (ปุมเป้งฯ)