หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋มหลวง
อักษรล้านนา
ปุมหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ปุมหลวง]
ความหมาย

น.ท้องใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋มหลวง (ปุมหลฯวฯง)