หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีเอา
อักษรล้านนา
ปุรดีอ´า
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีเอา]
ความหมาย

ว.ของดีน่าเก็บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีเอา (ปุรดีอ´า)