หน้าหลัก
ปุ๋นดีจม
ปุรดีช฿มฯ
[ปุนดีชม]

ก.ควรยินดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีจม (ปุรดีช฿มฯ)