หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีงืด
อักษรล้านนา
ปุรดีงืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีงืด]
ความหมาย

ว.น่าอัศจรรย์,น่าประหลาดใจ; ปุ๋นดีงืด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีงืด (ปุรดีงืดฯ)