หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดี
อักษรล้านนา
ปุรดี
เทียบอักษรไทย
[ปุนดี]
ความหมาย

ว.เทียบกับ,เช่นเดียวกับ,เปรียบกับ,ราวกับ เช่น กิ๋นเหล้าปู๋นดั่งถูกหวย-ดื่มสุรา(มาก)ราวกับถูกหวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดี (ปุรดี)