หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดั่ง
อักษรล้านนา
ปุรดั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนดั่ง]
ความหมาย

ว.(คำเสริมหน้า)ใช้ประกอบหน้าคำกิริยาหรือคำวิเศษณ์มีความหมายว่า น่า,น่าจะ,ควรจะ; ปู๋นดี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดั่ง (ปุรดั่งฯ)